Zasady i Warunki

Niniejsze Warunki i Zasady korzystania z serwisu (“Warunki”) regulują korzystanie z tej strony internetowej vipgrupa.com (“witryna internetowa”).
Przeczytaj te Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami, nie używaj tej witryny. Jeśli korzystasz z witryny, Twoje zachowanie wskazuje, że wyrażasz zgodę na związanie się z poniższymi Warunkami.

 

Właściciele strony internetowej

 • Piotr Wolski, Tel. 0857347210
 • Sebastian Palczyński, Tel. 0851426583

Informacje o prawach autorskich

 • O ile nie określono inaczej, prawa autorskie do zawartości wszystkich stron niniejszej witryny internetowej są własnością VIPGrupa lub są licencjonowane.

 

Warunki korzystania z tej strony internetowej

 • Z wyjątkiem przypadków podanych poniżej zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, wyświetlana, zamieszczana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody VIPGrupa.
 • Nie wolno rozpowszechniać, wyświetlać ani kopiować zawartości stron znajdujących się na tej stronie internetowej wśród osób trzecich, w tym między innymi “buforowanie” dowolnego materiału na tej stronie internetowej w celu uzyskania dostępu osobom trzecim i “odzwierciedlaniu” wszelkich materiałów na tej stronie internetowej.
 • Możesz wydrukować lub pobrać zawartość dysku na zawartość pojedynczej strony tej witryny w celu osobistego i osobistego użytku niekomercyjnego.
Oprócz powyższych warunków jako warunek korzystania z tej strony zgadzasz się, że nie będziesz:
 • naruszać jakichkolwiek przepisów prawa;
 • sprzedawać fałszywych przedmiotów, broni, narkotyków, tytoniu lub alkoholu;
 • zamieszczać materiałów obraźliwych, oszczerczych lub nieprzyzwoitych;
 • rozpowszechniać listów sieciowych, spamu lub promować systemów piramidowych;
 • naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich.

 

Wykluczenie odpowiedzialności VIPGrupa

 • Informacje zawarte w materiale zawartym w tej witrynie internetowej są jedynie w celach informacyjnych. Materiał na tej stronie internetowej nie stanowi porad i nie należy polegać na żadnym materiale na tej stronie internetowej, aby (lub powstrzymać się od podejmowania) jakiejkolwiek decyzji lub podjąć (lub powstrzymać się od podjęcia) jakiegokolwiek działania.
 • VIPGrupa nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń co do dokładności i przydatności do celów jakiegokolwiek materiału na niniejszej stronie internetowej lub rzetelności dostępu do tej strony internetowej.
 • W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek opisy, w tym odpowiedzialności za zaniedbanie (z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci), za szkody lub straty (w tym między innymi utratę firmy, przychody, zyski lub straty wynikłe) w jakikolwiek sposób wynikający z używania lub niemożliwości korzystania z tej strony internetowej.
 • VIPGrupa nie daje gwarancji, że niniejsza strona internetowa (lub witryny sieci Web powiązane z tą witryną) jest wolna od wirusów komputerowych lub jakiegokolwiek innego szkodliwego lub złego programu komputerowego.
 • Strony zawarte w tej witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości i błędy typograficzne.
 • Informacje na tych stronach mogą być co pewien czas aktualizowane i czasami nieaktualne.
 • Akceptujemy brak odpowiedzialności za aktualizowanie informacji na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

 

Materiały i reklamy osób trzecich

 • Niniejsza witryna zawiera materiały przesłane i stworzone przez osoby trzecie. VIPGrupa wyłącza wszelką odpowiedzialność za niezgodność z prawem wynikającą z pomyłki lub niedokładności w takim materiale, a VIPGrupa nie ponosi odpowiedzialności za taki materiał.
 • W przypadku nabycia lub uzyskania jakichkolwiek towarów lub usług od osób trzecich nabycie takich towarów lub usług będzie zgodne z warunkami umowy przez osoby trzecie, a VIPGrupa nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika w odniesieniu do tego samego.
 • Niniejsza strona zawiera również linki do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą VIPGrupa. Reklamy, których celem jest przekierowanie na inną witrynę, nie będą akceptowane.
 • VIPGrupa nie odpowiada za treść tych witryn. VIPGrupa udostępnia te linki wyłącznie dla wygody użytkownika, ale niekoniecznie popiera materiał na tych stronach.
 • Każda osoba, która rejestruje się w portalu www.vipgrupa.com, automatycznie zgadza się na wszystkie formy reklam przesłane na swój adres e-mail podany podczas rejestracji.
 • Każdy użytkownik ma prawo odstąpić od umowy do otrzymywania reklam na swój adres e-mail, wypełniając formularz.
 • Kiedykolwiek użytkownik ma prawo włączyć opcję odbierania reklam do swojego e-maila przez wypełnienie formularza tutaj.
 • Uprzejmie informujemy, że dzięki bezpłatnym usługom świadczącym usługi VIPGrupa.com możliwe jest bezpłatne zwiedzanie reklamodawców. Tym samym zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania bezpłatnych usług dla każdego użytkownika, który rezygnuje z otrzymywania reklam na jego adres e-mail.
 • VIPGrupa.com zastrzega sobie prawo do odmowy i zakończenia emisji reklam, które są sprzeczne z misją i interesami tej strony.

 

Materiał przesłany przez Ciebie

 • Przesyłając dowolny materiał do VIPGrupa, automatycznie przyznasz VIPGrupa nieodpłatne, wieczyste, nieodwołalne, wyłączne prawo do używania, reprodukowania, modyfikowania, edytowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia dzieł pochodnych, dystrybucji, wykonywania i wyświetlania takich materiałów (w całości lub częściowo) na całym świecie i / lub włączenia go w inne prace w jakiejkolwiek formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub później opracowanych w pełnym zakresie wszelkich praw, które mogą istnieć w takiej treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że VIPGrupa nie ma obowiązku publikować materiałów przesłanych przez Ciebie.

 

Ważność

 • Jeśli jakiekolwiek warunki , regulacje lub postanowienia niniejszych warunków uznane zostaną za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakichkolwiek przyczyn niewykonalne, ważność i wykonalność pozostałych warunków, regulacji i postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona ani w żaden sposób na tym nie ucierpi.

 

Warunki dotyczące zapytań klientów

 • Adres e-mail kontaktowy  jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Adres ten to: info@vipgrupa.com
 • VIPGrupa odpowie na zapytanie klienta w ciągu 48 godzin.

 

Prawo regulujące warunki

 • Korzystanie z niniejszej Witryny i niniejszych Warunków podlega wyłącznie prawu Irlandii, które wyłącznie reguluje interpretację, zastosowanie i skutki wszystkich powyższych pozwoleń, wykluczeń, licencji i warunków używania.

 

Międzynarodowe zastosowanie

 • Nie obiecujemy, że materiały w Witrynie Firmy są odpowiednie lub dostępne do użytku w miejscach poza Irlandią, a dostęp do Witryny Firmy z terytoriów, gdzie ich treść jest nielegalna lub bezprawna, jest zabroniona. Jeśli zdecydujesz się na tę Witrynę z lokalizacji poza Irlandią, to z własnej inicjatywy jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów prawnych.

 

Jurysdykcja

 • Sądy Irlandii będą miały wyłączną jurysdykcję nad wszystkimi roszczeniami lub sporami wynikłymi w związku z niniejszą Witryną i jej użytkowaniem oraz w niniejszych Warunkach.

 

Całość porozumienia

 • Warunki te stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a VIPGrupa dotyczącą przedmiotu umowy.

 

Polityka prywatności

 • VIPGrupa.com zobowiązuje się do poszanowania prawa do prywatności podczas korzystania z naszej witryny.
 • Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące naszych praktyk dotyczących ochrony prywatności w całym serwisie VIPGrupa.com.

 

Zbieranie i wykorzystywanie informacji

 • VIPGrupa.com jest jedynym właścicielem informacji o klientach zebranych w tej witrynie. Nie będziemy udostępniać tych informacji w żaden inny sposób niż ujawnione w niniejszym oświadczeniu.

 

Prośby o informacje

 • W całej naszej witrynie masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu zadawania pytań, informacji o prośbach, rejestracji lub dostarczania komentarzy i sugestii. Możesz również zaoferować jednemu z naszych przedstawicieli skontaktowanie się z Tobą w celu dostarczenia informacji o naszych produktach lub usługach. Możemy poprosić o dodatkowe informacje osobiste, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, aby pomóc nam wypełnić Państwa prośbę.

 

Ciasteczka

 • Plik cookie to fragment danych przechowywanych na dysku twardym użytkownika zawierający informacje o użytkowniku. Korzystanie z plików cookie zapewnia korzyści użytkownikom i nie jest w żaden sposób powiązane z danymi osobowymi w naszej witrynie. Na przykład ustawiając plik cookie w naszej witrynie, użytkownik nie musi podawać hasła więcej niż jeden raz. Jeśli użytkownik odrzuci plik cookie, nadal może korzystać z naszej witryny, chociaż niektóre obszary mogą być funkcjonalnie ograniczone. Na przykład użytkownik nie będzie w stanie w pełni wykorzystać naszych narzędzi subskrypcji list dyskusyjnych. Pliki cookie umożliwiają nam śledzenie i kierowanie interesów naszych użytkowników w celu zwiększenia jego obecności.

 

Bezpieczeństwo

 • Nasza strona ma wszelkie środki ostrożności w celu ochrony informacji użytkowników. Gdy użytkownik poda poufne informacje, informacje są chronione zarówno w trybie online, jak i offline. Jeśli nasz formularz rejestracyjny / zamówienia wymaga poufnych informacji (takich jak numer karty kredytowej), informacje te są szyfrowane SSL, najlepszym oprogramowaniem do szyfrowania w branży. Na bezpiecznej stronie, takiej jak nasz formularz zamówienia, ikona zamka na dole przeglądarek internetowych, na przykład Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer, zostaje zablokowana, w przeciwieństwie do niezabezpieczonej lub otwartej strony.

 

Dostawcy

 • Zlecono outsourcing przetwarzania kart kredytowych. Firmy, które wykonują te usługi, nie przechowują, dzielą, udostępniają ani nie używają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika do celów drugorzędnych.

 

Powiadomienie o zmianach

 • Jeśli zmienimy naszą politykę prywatności, zamieszczamy powiadomienie o tych zmianach na naszej stronie głównej, aby nasi użytkownicy byli świadomi zmian w zbieranych przez nas informacjach, w jaki sposób się je wykorzystuje i w jakich okolicznościach ujawnia.
 • Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się na używanie informacji umożliwiających identyfikację osobistą w inny sposób niż ten, który został określony w momencie ich gromadzenia, powiadomimy użytkowników pocztą elektroniczną. Będziemy używać informacji zgodnie z polityką prywatności, na podstawie której zebrano informacje.